Eugene Delacroix

Showing 2 posts tagged Eugene Delacroix

Ressam  : Eugène Delacroix  (1798-1863)
Resim : Orphan Girl at the Cemetery (1823-24)
Nerede  :  Louvre, Paris, Fransa
Boyutu  : 66 cm x 54 cm
Delacroix’nun Orphan Girl at the Cemetery, yani Mezarlıktaki Yetim Kız resmi, birçok kişiye göre başka bir resmin ön çalışmasıdır; ancak bana sorarsanız başlı başına bir başyapıttır. Genç kızın yüzündeki ürkeklik ve hissettiği korku ile dolan gözleri fazlasıyla dokunaklı. Resmi ön çalışma olduğunu iddia edenler için, ana resim “Scene des massacres de Scio”, yani Sakız Adası Katliamı resmidir. Osmanlı ordusunun, Yunan sivilleri öldürmesine çok gücenen Delacroix, bir dalkavuk olarak devlete yanaşmak için bu resmi yapmıştır. Eh, güzel de yapmıştır ama bu şüphesiz  Orphan Girl at the Cemetery resminin bir eksiz bile olsa, kendi başına bir baş yapıt olmasını engellemez. Delacroix’dan 20 Mart2ta bahsetmiştim, hatırlamak isterseniz linki http://goo.gl/Qu4E7 . High-res

Ressam  : Eugène Delacroix  (1798-1863)

Resim : Orphan Girl at the Cemetery (1823-24)

Nerede  :  Louvre, Paris, Fransa

Boyutu  : 66 cm x 54 cm

Delacroix’nun Orphan Girl at the Cemetery, yani Mezarlıktaki Yetim Kız resmi, birçok kişiye göre başka bir resmin ön çalışmasıdır; ancak bana sorarsanız başlı başına bir başyapıttır. Genç kızın yüzündeki ürkeklik ve hissettiği korku ile dolan gözleri fazlasıyla dokunaklı. Resmi ön çalışma olduğunu iddia edenler için, ana resim “Scene des massacres de Scio”, yani Sakız Adası Katliamı resmidir. Osmanlı ordusunun, Yunan sivilleri öldürmesine çok gücenen Delacroix, bir dalkavuk olarak devlete yanaşmak için bu resmi yapmıştır. Eh, güzel de yapmıştır ama bu şüphesiz  Orphan Girl at the Cemetery resminin bir eksiz bile olsa, kendi başına bir baş yapıt olmasını engellemez. Delacroix’dan 20 Mart2ta bahsetmiştim, hatırlamak isterseniz linki http://goo.gl/Qu4E7 .

Ressam : Eugène Delacroix  (1798-1863)
Resmin Adi : Liberty Leading the People - Halka Yol Gösteren Özgürlük (1830)
Nerede : Louvre, Paris, Fransa
Boyutu : 2,60 m x 3,25 m
Romantizim akımının öncüsü Fransız ressam Delacroix, rönesans döneminin son ustasıdır ve modern sanata geçişte öncüdür.  (Her Fransızca kelimede olduğu gibi harfleri yutuyoruz ve Delacroix’i Dölekro olarak okuyoruz). Liseden sonra eğitimine başlamış, Guerin’in öğrencisi olup kendini geliştirmiştir. Resim entellektüellerinin beğenmediği eserlerine, devlet sahip çıkıp sergilemeye başlayınca,  o da popülist davranıp devletin ilgisini çekecek resimler yapmaya başlamıştır. Fransızların desteklediği Yunanları,  Türk işgali altında katledilirken resmettiği iki eseri adeta tribünlere oynamaktır. Ancak teknik anlamda bu resimler onu, bu büyük başyapıta hazırlamıştır. Halka Yol Gösteren Özgürlük resmi, Kral 10. Charles’ın sonunu hazırlayan halk ayaklanmasını anlatır ve Fransız İhtilali’nin simgesidir. Resimde hırpalanmış yarı çıplak kadın özgürlüğü simgeler, bir yanında soyluları temsilen şapkalı burjuvalar, öbür yanında Sefiller’deki Gavroche’den esinlenildiği düşünülen fakir çocuk vardır. Yani Fransız halkı ilk kez birlik olmuştur. Bir gelenek olarak Delacroix’in resimlerini alan Fransız devleti bunu da satın almış, sonrasında yeni kral Louis Philippe’e resmin kışkırtıcı olduğunu intikal etmiş ve ne yapacağını bilemeyip, Delocroix’e iade etmiştir. Fransızların Amerika’ya hediyesi Özgürlük Heykeli’ndeki kadın, bu resimdeki kadının giydirilmiş halidir. Osmanlı Devlet adamı Halil Şerif Paşa, Paris Büyükelçisi olduğu dönemde, Deracroix’i keşfetmiş ve 6 resmini satın almıştır, ancak Osmanlı’nın topraklarımıza çıplak resim getirme buyurmasını dikkate alıp ülkeye dönmeden Delacroix ve başka ustalara ait resimleri apar topar elinden çıkarmıştır. Bugün elden  çıkan resimlerin 1 milyar dolardan fazla değere sahip olduğu düşünülüyor. Kimbilir, bu resimler şu an bizde olsa, biraz da Mısır’dan çalıp çırpmış olsaydık bizim de küçük çaplı bir Louvre’umuz olabilirdi. High-res

Ressam : Eugène Delacroix  (1798-1863)

Resmin Adi : Liberty Leading the People - Halka Yol Gösteren Özgürlük (1830)

Nerede : Louvre, Paris, Fransa

Boyutu : 2,60 m x 3,25 m

Romantizim akımının öncüsü Fransız ressam Delacroix, rönesans döneminin son ustasıdır ve modern sanata geçişte öncüdür.  (Her Fransızca kelimede olduğu gibi harfleri yutuyoruz ve Delacroix’i Dölekro olarak okuyoruz). Liseden sonra eğitimine başlamış, Guerin’in öğrencisi olup kendini geliştirmiştir. Resim entellektüellerinin beğenmediği eserlerine, devlet sahip çıkıp sergilemeye başlayınca,  o da popülist davranıp devletin ilgisini çekecek resimler yapmaya başlamıştır. Fransızların desteklediği Yunanları,  Türk işgali altında katledilirken resmettiği iki eseri adeta tribünlere oynamaktır. Ancak teknik anlamda bu resimler onu, bu büyük başyapıta hazırlamıştır. Halka Yol Gösteren Özgürlük resmi, Kral 10. Charles’ın sonunu hazırlayan halk ayaklanmasını anlatır ve Fransız İhtilali’nin simgesidir. Resimde hırpalanmış yarı çıplak kadın özgürlüğü simgeler, bir yanında soyluları temsilen şapkalı burjuvalar, öbür yanında Sefiller’deki Gavroche’den esinlenildiği düşünülen fakir çocuk vardır. Yani Fransız halkı ilk kez birlik olmuştur. Bir gelenek olarak Delacroix’in resimlerini alan Fransız devleti bunu da satın almış, sonrasında yeni kral Louis Philippe’e resmin kışkırtıcı olduğunu intikal etmiş ve ne yapacağını bilemeyip, Delocroix’e iade etmiştir. Fransızların Amerika’ya hediyesi Özgürlük Heykeli’ndeki kadın, bu resimdeki kadının giydirilmiş halidir. Osmanlı Devlet adamı Halil Şerif Paşa, Paris Büyükelçisi olduğu dönemde, Deracroix’i keşfetmiş ve 6 resmini satın almıştır, ancak Osmanlı’nın topraklarımıza çıplak resim getirme buyurmasını dikkate alıp ülkeye dönmeden Delacroix ve başka ustalara ait resimleri apar topar elinden çıkarmıştır. Bugün elden  çıkan resimlerin 1 milyar dolardan fazla değere sahip olduğu düşünülüyor. Kimbilir, bu resimler şu an bizde olsa, biraz da Mısır’dan çalıp çırpmış olsaydık bizim de küçük çaplı bir Louvre’umuz olabilirdi.